Επιλέγοντας αρχικά το χρώμα και το σχέδιο του φουσκωτού προχωράμε στην κατασκευή του αεροθαλάμου.

+30 6948338067