Η τοποθέτηση του αεροθαλάμου επιβάλλει τη σωστή εφαρμογή πάνω στη γάστρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κόλληση και την τελική εφαρμογή του.

+30 6948338067