Το σκάφος επισκευάζεται συνήθως ξεφούσκωτο ή ελαφρώς φουσκωμένο. Η επιφάνεια που χρειάζεται την επισκευή, καθώς και το μπάλωμα πρέπει να είναι καθαρά από γράσα, λάδια, βρωμιές, χρώματα, κόλλες, και στεγνή.

Οι αεροθάλαμοι αποτελούν το φουσκωτό με αέρα ύφασμα και έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με το βαθμό ασφαλείας.

Στα μικρά σκάφη ο αεροθάλαμος χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι εάν για κάποιο λόγο καταστραφεί το ένα διαμέρισμα, το άλλο μπορεί να παρέχει οριακή πλεύση.

Είναι προφανές, πως με την αύξηση του μήκους του σκάφους αυξάνεται και ο αριθμός των διαμερισμάτων. Ο λόγος είναι απλός καθώς στα μεγαλύτερα φορτία ένα διαμέρισμα δεν είναι επαρκές. Σημαντικές παραμέτρους όσον αφορά τον αεροθάλαμο, του σκάφους αποτελούν η χωρητικότητα, ο αριθμός επιβαινόντων η ιπποδύναμη, η πλεύση κ.ά.

Ενδεικτική τιμή για μπάλωμα σε φουσκωτά σκάφη 6cmX6CM 20€

 

PROJECTS

Blog

+30 6948338067